Direktori

No. Nama Sambungan No.Telefon Bahagian Gambar
1 Zakharia Jamal 087-733490 087-733490 Penolong Pegawai Daerah
2 Zainal Hj. Romio 205 087-734490 Penolong Pegawai Tadbir
3 Zettee A.Ramawie 202 087-734490 Pembantu Tadbir Kanan (PTK)
4 Joe Henry 204 087-734490 Penolong Jurutera
5 Lim Bin Antuka 204 087-734490 Bahagian Pembangunan
6 Lusip Bin Pitong 210 087-734490 Bahagian Hasil
7 Aljakamin Arampin Suyan Bin Biou 200 087-734490 Bahagian Pentadbiran
8 Stanley Bin Angagon 200 087-734490 Pegawal Keselamatan
9 Basirim Braim @ Baraim 200 087-734490 Pemandu Kenderaan Bermotor
10 Matan Bin Bungkal 200 087-73490 Pekerja Rendah Am (PRA)
11 Hadinoh Bin Ampalang 203 087-734490 Bahagian Akaun
12 SHAHREY HAM NOOR 087-734490 087-734490 Pegawai Khidmat Pelanggan