FUNGSI DAN PERANANFUNGSI

1.Menyelaras dan memainkan peranan sebagai pemimpin kepada semua jabatan dan agensi-agensi kerajaan untuk mewujudkan satu system pentadbiran bersepadu dan tersusun.
2.Meyelaraskan perancangan dan pelaksanaan semua projek pembangunan yang dikendalikan sendiri dan juga agensi-agensi kerajaan yang lain.
3.Mentadbir hal ehwal tanah.
4.Melaksanakan penguatkuasaan undang –undang.


PERANAN

1.Memainkan peranan sebagai ketua pentadbir di peringkat daerah.
2.Merancang dan melaksanakan kemudahan – kemudahan asas masyarakat.
3.Merancang untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dalam bidang pertanian dan sosio-ekonomi.