VISI DAN MISI

VISI

1.Menjadikan Daerah Kemabong Daerah yang maju dan mencapai taraf rakyat kemiskinan sifar

2.Menaiktaraf status Pejabat Daerah Kecil ke Pejabat Daerah Penuh


MISI

1.Melaksanakan projek-projek Pembangunan Ekonomi untuk merangsang peningkatan sosioekonomi masyarakat.

2.Menyelaraskan pelaksanaan projek-projek pembangunan infrastruktur untuk memastikan menafaat yang maksimum kepada masyarakat.

3.Melaksanakan seminar dan kursus pembangunan insan.

4.Menggalakkan pembelajaran yang berterusan ke arah pencapaian matlamat masyarakat bernilai.




NILAI

P. Profesionalism
D. Dedikasi
K. Kredibiliti
K. Komited